VERGOEDINGEN 1.5e EN 2e LIJN

Vergoedingen

Anderhalve en tweedelijnsrevalidatiezorg worden vergoed uit de basisverzekering. Hierbij is onderscheid tussen gecontracteerde en ongecontracteerde zorg. In het geval van ongecontracteerde zorg is de hoogte van de vergoeding afhankelijk van het type polis van de basisverzekering: de restitutie- of naturapolis. Verzekerden met een restitutiepolis hebben altijd recht op een volledige vergoeding van de kosten (na aftrek van het eigen risico). Lees meer bij kopje Eigen risico. 

 

Bij een naturapolis kan in de polis zijn opgenomen dat de kosten gedeeltelijk worden vergoed. Gecontracteerde zorg wordt altijd volledig vergoed, ongeacht het type polis. 

Indien u niet bent verzekerd dient u de behandeling middels een factuur te betalen. Voor de aanschaf van verkoopartikelen en/of eigen bijdragen aan spalkmateriaal geldt dat u deze kan pinnen.

Declaratie

Zorgverzekeraars kunnen contracten afsluiten met zorgaanbieders. Wij hebben met een aantal zorgverzekeraars een contract afgesloten voor de anderhalve (hand) en tweedelijns medisch specialistische revalidatiezorg. Dit betekent dat wij direct een anderhalve en tweedelijnszorg declaratie mag indienen bij de zorgverzekeraar, zonder hier vooraf goedkeuring voor te moeten aanvragen.

Een aantal zorgverzekeraars heeft geen contract met ons afgesloten. Dit betekent dat wij een machtigingsaanvraag moet indienen bij de zorgverzekeraar om goedkeuring te krijgen voor het leveren van tweedelijns medisch specialistische zorg. Goedkeuring van deze machtigingsaanvraag kan enige tijd duren. In overleg met de arts wordt besloten of de behandeling wel al kan worden opgestart. 

Indien wordt besloten om de behandeling op te starten voordat de toestemming van de verzekeraar is gegeven moet een aantal zaken duidelijk zijn. De intake bij de arts en een beperkt aantal behandelingen bij de fysio- of ergotherapeuten worden ook zonder goedkeuring van de verzekeraar vergoed. Echter, indien u in de periode waarin de aanvraag bij de verzekeraar loopt meer behandelingen ondergaat, dan worden de behandelingen bij de fysio- en ergotherapeut gedeclareerd als zijnde eerstelijnszorg. Dit geldt ook indien de aanvraag door de zorgverzekeraar wordt afgewezen. Afhankelijk van hoe u bent verzekerd, kan het zijn dat u deze kosten zelf moet betalen. U bent zelf verantwoordelijk om op de hoogte te zijn van uw afspraken met de verzekeraar en contact op te nemen wanneer de machtigingsprocedure te lang duurt. 

Indien de aanvraag bij de zorgverzekeraar wordt goedgekeurd, dan worden de kosten voor de behandeling door ons of door uzelf gedeclareerd bij de verzekeraar. In het geval dat wij de kosten voor u mogen declareren tekent u hiervoor een ‘Akte van Cessie’. Hiermee draagt u de aanspraak op de verzekeraar aan ons over, wat ons in staat stelt de kosten bij de verzekeraar in rekening te brengen. De declaratie gebeurt altijd na het afronden van het behandel(sub)traject. 

Tarieven

Wij brengen voor de gecontracteerde anderhalve en tweedelijnsrevalidatiezorg het tarief in rekening dat is vastgesteld in overleg met de zorgverzekeraar. Voor de ongecontracteerde zorg brengen wij het tarief in rekening dat is vastgesteld door de Nederlandse zorgautoriteit (Nza). Wij hebben daar zelf geen invloed op.

Eigen risico

Bij alle behandelingen die worden vergoed vanuit de basisverzekering is sprake van een wettelijk verplicht eigen risico. Het verplichte eigen risico in 2020 bedraagt € 385,00 per persoon per jaar.

 

Dit betekent dat, als u zorgkosten maakt die onder de basisverzekering vallen, u jaarlijks eerst het eigen risico-bedrag zelf moet betalen. Daarna worden alle kosten volgens de polisvoorwaarden uit de basisverzekering vergoed.

CONTACTGEGEVENS

SAMENWERKINGEN

Handtherapie Nederland

Wallesteinlaan 45
3554 HM Utrecht

T. (030) 254 70 90

info@handtherapie.nl

Wilt u een klacht melden?

1/5

KEURMERKEN

1/4

SOCIAL

  • LinkedIN Handtherapie Nederrland
  • Youtube Handtherapie Nederland
  • Facebook Handtherapie Nederrland

© Handtherapie Nederland 2020 | Privacy & cookie verklaring

Handtherapie Nederland is een Equipe Zorgbedrijf

logo-equipe-white.png