VERGOEDING 1e LIJN

Vergoeding fysiotherapie

Het is niet meer vanzelfsprekend dat u de kosten voor fysiotherapie van uw zorgverzekeraar vergoed krijgt. Wanneer het echter gaat om een chronische aandoening (daaronder vallen onder andere behandelingen na een operatie, reuma, dystrofie en botbreuken) wordt de therapie vanaf de 21e behandeling vergoed vanuit de basisverzekering.

 

Niet chronische aandoeningen krijgen geen vergoeding vanuit de basisverzekering. Vanuit de basisverzekering krijgen alleen nog kinderen onder 18 jaar deze fysiotherapie vergoed. Volwassenen krijgen hun behandelingen alleen vergoed als zij een aanvullende verzekering voor fysiotherapie hebben afgesloten. Het aantal behandelingen dat wordt vergoed verschilt per verzekeraar, het type aanvullende verzekering en de aandoening waarvoor u wordt behandeld. Bovendien is het aantal behandelingen en de duur van de behandeling afhankelijk van de aandoening waarvoor u wordt behandeld.

 

Wij verzoeken u daarom vriendelijk doch dringend, om aan de hand van uw polisvoorwaarden na te gaan of u bent verzekerd voor fysiotherapie en zo ja, op hoeveel behandelingen u recht heeft.

Vergoeding ergotherapie

Ergotherapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering met een maximum van 10 uur per jaar als u een verwijzing heeft van een huisarts, medisch specialist of bedrijfsarts. Soms kunt u vanuit een aanvullende verzekering aanspraak maken op een uitbreiding van het aantal uur. Er zijn vastgestelde tarieven voor ergotherapie.

Het is uw eigen verantwoordelijkheid om erop te letten of u het aantal behandelingen waarop u recht heeft overschrijdt. Behandelingen die niet worden vergoed door uw verzekeraar worden bij uzelf in rekening gebracht conform de tarieven fysio- en ergotherapie.

Indien u eerder in het jaar al fysio- of ergotherapeutisch bent behandeld of op dit moment ook bij een andere therapeut onder behandeling bent, dient u dit aan te geven bij de therapeut. Dit kan namelijk gevolgen hebben voor het aantal behandelingen dat u bij ons vergoed krijgt. Behandelingen die niet vergoed worden door uw zorgverzekeraar, komen voor uw eigen rekening. U kunt hierover achteraf niet reclameren.

 

Overleg bij vragen over de vergoeding met uw therapeut.

Declaratie fysio- en ergotherapie

Wij hebben met alle Nederlandse zorgverzekeraars contracten afgesloten. De behandeltarieven die met de verschillende maatschappijen zijn overeengekomen worden rechtstreeks, dus zonder uw tussenkomst, aan hen gedeclareerd.

 

Indien uw behandeling niet door uw zorgverzekeraar wordt vergoed, dan zullen wij de kosten via Infomedics bij u in rekening brengen.

Het kan ook zijn dat uw verzekeraar de kosten achteraf bij u in rekening brengt.

Als uw zorgverzekeraar een gedeelte van uw rekening vergoedt, staat dit duidelijk op de rekening. Wat overblijft betaalt u aan Infomedics. Heeft u een vraag over de hoogte van de vergoeding op uw rekening? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. Staat er geen vergoeding op de rekening? Betaal dan alles aan Infomedics en controleer daarna of u de rekening nog kunt indienen bij uw zorgverzekeraar.

 

Regel het online!

Op de website van Infomedics (www.infomedics.nl) kunt u veel zaken rondom de betaling van uw rekening snel en eenvoudig regelen en opzoeken

  • Status van uw betaling controleren

  • Betalingsvoorwaarden vinden

  • Betalingsregeling treffen

Infomedics hanteert een betalingstermijn van 30 dagen. Lukt het niet om op tijd te betalen, dan kunt u kosteloos uitstel van betaling aanvragen. Ook kunt u tegen kosten een betalingsregeling treffen.

  • Veelgestelde vragen bekijken.
     

Heeft u toch nog een vraag? Bel dan met de Servicedesk van Infomedics op telefoonnummer 036 – 20 31 900 (maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur).

Eigen risico

Bij alle ergotherapie behandelingen en bij fysiotherapie behandelingen die worden vergoed vanuit de basisverzekering is sprake van een wettelijk verplicht eigen risico. Het verplichte eigen risico in 2020 bedraagt

€385,00 per persoon per jaar.

 

Dit betekent dat, als u in het nieuwe jaar zorgkosten maakt die onder de basisverzekering vallen, u eerst het eigen risico-bedrag zelf moet betalen. Daarna worden alle kosten volgens de polisvoorwaarden uit de basisverzekering vergoed.

Combinatie behandeling met Xpert Clinic

De kans is groot dat u wordt behandeld op verwijzing van één van de hand-polschirurgen van Xpert Clinic. Houdt u er rekening mee dat de zorg door handchirurgen en handtherapeuten in Nederland twee verschillende financiële trajecten kent.

 

Dit betekent dat zowel de handchirurg als handtherapeut kosten bij u of de zorgverzekeraar in rekening brengt.

Tarieven fysio- en ergotherapie

Voor patiënten die zich niet of onvoldoende voor fysio- en ergotherapie hebben verzekerd geldt

de tarievenlijst fysio- en ergotherapie.

CONTACTGEGEVENS

SAMENWERKINGEN

Handtherapie Nederland

Wallesteinlaan 45
3554 HM Utrecht

T. (030) 254 70 90

info@handtherapie.nl

Wilt u een klacht melden?

1/5

KEURMERKEN

1/4

SOCIAL

  • LinkedIN Handtherapie Nederrland
  • Youtube Handtherapie Nederland
  • Facebook Handtherapie Nederrland

© Handtherapie Nederland 2020 | Privacy & cookie verklaring

Handtherapie Nederland is een Equipe Zorgbedrijf

logo-equipe-white.png