KWALITEIT

Kiest u voor een behandeling bij een van onze centra, dan kiest u voor kwaliteit. Ons team van medewerkers is elke dag bezig met het verbeteren van de zorgkwaliteit. Onze kwaliteit en veiligheidskeurmerken garanderen u dat wij aan alle eisen voldoen.

VERZEKERD VAN KWALITEIT

Onze specialistische handencentra Handtherapie Nederland, Handencentrum.eu en Kinos Revalidatie werken samen onder de noemer Zorgpraktijken 1.5. Al onze behandelaars zijn gespecialiseerd in de zorg gericht op de hand, pols, elleboog en schouder. Ze zijn volledig op de hoogte van de meest recente, internationaal geaccepteerde behandelconcepten.

 

Daarbij beogen we een voortrekkersrol te vervullen als het gaat om de ontwikkeling en uitbreiding van handtherapie in Nederland. We houden ons bezig met wetenschappelijk onderzoek. We leiden zelf handtherapeuten op en hebben daarnaast samenwerkingsverbanden met meerdere opleidingen voor fysio- en ergotherapie. Zo tillen we samen de zorg in Nederland naar een hoger plan.

KEURMERKEN

Kinos Revalidatie is in het bezit van het ZKN (Zelfstandige Klinieken Nederland) keurmerk. Om de patiënt betrouwbare en optimale kwaliteit van medische zorg te bieden heeft ZKN in samenwerking met een onafhankelijk certificeringsinstituut een kwaliteitskeurmerk ontwikkeld. Met dit keurmerk ziet ZKN er op toe dat de kwaliteit en veiligheid en het risicomanagement van de kliniek is geborgd.

Handtherapie Nederland is ISO 9001:2015 gecertificeerd. ISO 9001 is een norm die specifieke eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie. Met dit certificaat laten we zien dat onze organisatie zodanig georganiseerd is dat we aan alle voorwaarden voldoen om u de beste zorg te kunnen leveren. 

MEETBARE KWALITEIT

We meten onze prestaties. Zo meten we de resultaten van onze behandelingen met ‘uitkomstmetingen’. Deze uitkomstmetingen focussen zich bijvoorbeeld op de mate waarin uw klachten zijn afgenomen of de verandering in uw levenskwaliteit na de behandeling. We willen hiermee transparant zijn over onze resultaten en we kunnen u voorlichten over het verwachte resultaat. 

KLANTERVARING EN KLANTTEVREDENHEID

Ons kwaliteitsteam werkt nauw samen met de behandelaars en het management, aan alle zaken die te maken hebben met de kwaliteit en veiligheid van onze zorg. U kunt ons zelf ook helpen om de zorg te verbeteren. Dit kunt u doen door uw ervaring met ons te delen middels het invullen van een klanttevredenheidsenquête in het kader van onafhankelijk klanttevredenheidsonderzoek. Uw behandelaar vraagt u hier toestemming voor en verstuurt u een online vragenlijst.

U kunt uw ervaring ook delen op ZorgkaartNederland. ZorgkaartNederland is de grootste ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg waar mensen hun ervaringen met de zorg met elkaar kunnen delen. Zo helpt ZorgkaartNederland u om een keuze te maken in de zorgaanbieder die het beste bij u past.

RISICO-INDICATOREN

Jaarlijks leveren wij de prestaties op de door de Inspectie voor Gezondheidszorg (IGJ) gevraagde gegevens. Voor de IGZ maken deze gegevens deel uit van het instrumentarium waarmee, op basis van risico-inschatting, vervolgens prioritering van het toezicht kan plaatsvinden.

VERSLAGLEGGING EN RAPPORTAGE

Alle acties rondom de behandeling leggen wij vast in een geprotocolleerd, elektronisch patiënten dossier (EPD). Het EPD is één van de kwaliteitseisen die door de overheid en de zorgverzekeraars verplicht worden gesteld. Het EPD helpt ons bij het gestructureerd werken aan uw herstel en het behandeltraject wordt ondersteund door specifieke behandelprotocollen gebaseerd op internationale richtlijnen. U heeft altijd recht tot inzage van uw dossier.

INTENSIEVE OVEREENKOMSTEN MET DIVERSE ZORGVERZEKERAARS

Handtherapie Nederland en Handencentrum.eu hebben met alle zorgverzekeraars in Nederland overeenkomsten afgesloten. Met vele zorgverzekeraars hebben wij een bijzondere relatie. Veel zorgverzekeraars werken met twee soorten overeenkomsten, basis- en intensieve overeenkomsten. Wij hebben veelvuldig intensieve overeenkomsten afgesloten omdat wij gecertificeerd Plus Praktijk zijn.

 

Dit betekent dat wij aan extra eisen op het gebied van kwaliteit voldoen, waaronder het uitvoeren van klantervaringsonderzoeken, het bijhouden van een elektronisch patiënten dossier (EPD) en het toetsen van de kwaliteit van ons werk.

KLACHTEN

Als u bij ons onder behandeling bent of bent geweest, heeft u waarschijnlijk gemerkt dat uw behandelaar al het mogelijke doet u de hulp te bieden die u nodig heeft. Goed onderling contact is daarbij heel belangrijk. Gelukkig zijn de meeste patiënten tevreden over de behandeling die zij krijgen. Toch kan er wel eens iets mis gaan. Bent u ontevreden over bepaalde zaken of heeft u een klacht? Leest u dan onze klachtenregeling

INTERNE KWALITEITSCONTROLES

Ons kwaliteitsteam houdt zich bezig met het bewaken van de kwaliteit binnen onze vestigingen. Zij coördineert onder andere de naleving en verbetering van de behandelprotocollen en de verslaglegging in elektronisch patiëntendossier.

 

Dankzij een dynamisch en progressief beleid wordt de kwaliteit voortdurend geoptimaliseerd en garanderen wij het behoud van onze keurmerken.

Ons kwaliteitsteam bestaat uit de volgende medewerkers:

  • Frederik Moussault (Beleids- en kwaliteitsmanager)

  • Karin Schoneveld (Manager paramedische zorg, gezondheidswetenschapper)

  • Laura Welbergen (Beleids- en kwaliteitsmedewerker​)

De Functioneel Gegevensbeschermer voor RevaClinic is Maya Renders (Zorgpraktijken).

CONTACTGEGEVENS

SAMENWERKINGEN

Handtherapie Nederland

Wallesteinlaan 45
3554 HM Utrecht

T. (030) 254 70 90

info@handtherapie.nl

Wilt u een klacht melden?

1/5

KEURMERKEN

1/4

SOCIAL

  • LinkedIN Handtherapie Nederrland
  • Youtube Handtherapie Nederland
  • Facebook Handtherapie Nederrland

© Handtherapie Nederland 2020 | Privacy & cookie verklaring

Handtherapie Nederland is een Equipe Zorgbedrijf

logo-equipe-white.png