EERSTE AFSPRAAK

Afspraak zonder verwijzing

Komt u bij ons zonder verwijsbrief van uw huisarts of specialist, dan begint de fysiotherapeut met een screening. Tijdens deze screening stelt de fysiotherapeut vast of uw klacht wel bij de fysiotherapeut thuis hoort. Zo niet, dan kan hij of zij u bijvoorbeeld doorsturen naar de huisarts. Wanneer u wel behandeld kunt worden, vindt na de screening een intake plaats. Aan de hand van een gesprek en een lichamelijk onderzoek wordt bekeken wat de oorzaak is van uw probleem en welke oplossing er kan worden aangeboden. Ook worden er vragenlijsten afgenomen om uw specifieke probleem en situatie in kaart te brengen. De behandelaar zal vervolgens samen met u de behandeldoelen bespreken en een weg uitstippelen om die doelen te bereiken. We zullen zo snel mogelijk met de behandeling van start gaan.

Afspraak met verwijzing

Bent u naar ons doorverwezen door uw huisarts, medisch specialist of bedrijfsarts, dan hoeft er geen screening meer plaats te vinden. De fysiotherapeut doet dan meteen een intake. Uw klacht wordt in kaart gebracht en er vindt een uitgebreid lichamelijk onderzoek plaats. We zullen zo snel mogelijk met de behandeling van start gaan.

Vervolgafspraken

De tweede afspraak start met eventueel met aanvullende onderzoeken. Dan volgt de eerste behandeling, zoals besproken tijdens het eerste consult.

 

Na enkele afspraken vindt er een tussentijdse evaluatie van het behandelplan plaats. Als de koers van het samen bepaalde behandelplan verandert, leggen wij deze wijziging vast in het EPD. In dit dossier worden verder al uw vorderingen en bevindingen bijgehouden.

 

Tijdens de laatste afspraak vindt er een eindevaluatie plaats. Er worden opnieuw vragenlijsten ingevuld en mogelijk enige tests gedaan. Deze gegevens worden ook in het EPD vastgelegd.

CONTACTGEGEVENS

SAMENWERKINGEN

Handtherapie Nederland

Wallesteinlaan 45
3554 HM Utrecht

T. (030) 254 70 90

info@handtherapie.nl

Wilt u een klacht melden?

1/5

KEURMERKEN

1/4

SOCIAL

  • LinkedIN Handtherapie Nederrland
  • Youtube Handtherapie Nederland
  • Facebook Handtherapie Nederrland

© Handtherapie Nederland 2020 | Privacy & cookie verklaring

Handtherapie Nederland is een Equipe Zorgbedrijf

logo-equipe-white.png