RE-INTEGRATIE

Uw handen gebruikt u elke dag, ook bij het werk dat u doet. Heeft u handproblemen of handproblemen gehad, dan is het van groot belang om precies te weten hoe en wanneer u weer aan het werk kunt. Onze therapeuten kunnen daarbij adviseren en begeleiden.

EEN GEZONDE WERKPLEK

Een werkplek die niet goed is ingericht, kan op den duur lichamelijke klachten opleveren. Daarom kunnen wij voor u een werkplekanalyse uitvoeren. Daarbij worden alle omgevingsfactoren en handelingen in kaart gebracht die klachten of beperkingen kunnen veroorzaken. In overleg met u en uw werkgever zullen wij adviseren hoe de werkplek geoptimaliseerd kan worden.

TRAINEN IN FASES

Om de fysieke belasting van uw lichaam geleidelijk weer op te bouwen maken wij gebruik van Graded Activity Programma's. Bij deze actieve trainingsprogramma’s wordt er gefaseerd gewerkt aan het verbeteren van spierkracht, (spier-) uithoudingsvermogen, stabiliteit en lenigheid. We hanteren een individueel oefenprogramma, waarbij u door de fysiotherapeut begeleid wordt. Actieve trainingsprogramma's blijken heel succesvol bij de re-integratie van zieke werknemers, met name wanneer er sprake is van KANS problematiek en chronische pijn.

EXTRA VOORZIENINGEN

Wanneer er extra voorzieningen nodig zijn om u te laten re-integreren, kan de ergotherapeut deze voorzieningen via de bedrijfsarts en werkgever aanvragen. Hiervoor kan aanspraak gemaakt worden op de Wet WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen). Tevens bestaat de mogelijkheid artikelen op proef uit te proberen.

BEKIJKEN WAT MOGELIJK IS

Tijdens een belasting-belastbaarheids-analyse wordt de balans opgemaakt van de activiteiten die u in het dagelijks leven moet uitvoeren, en de mate waarin u fysiek en psychisch belastbaar bent. Er wordt beoordeeld in hoeverre het voor u mogelijk is om met uw gezondheidstoestand uw werk te kunnen uitvoeren. Onder leiding van de fysio- en ergotherapeut traint u uw belastbaarheid voor dagelijkse activiteiten en werk. Indien nodig wordt ook samen met u gekeken in hoeverre de belasting aangepast kan worden. Deze aanpak zal er toe leiden dat u steeds beter kan functioneren in uw werksituatie.

ADVIES OP MAAT

Wij kunnen advies geven aan organisaties of personen die verantwoordelijk zijn voor het verstrekken van adequate zorg en voorzieningen aan werknemers. Te denken valt hierbij aan Arbo-diensten, bedrijfsverenigingen, direct leidinggevenden en werkgevers. Het advies kan op de individuele werknemer afgestemd zijn, maar ook op een afdeling of beroepsgroep.

CONTACTGEGEVENS

SAMENWERKINGEN

Handtherapie Nederland

Wallesteinlaan 45
3554 HM Utrecht

T. (030) 254 70 90

info@handtherapie.nl

Wilt u een klacht melden?

1/5

KEURMERKEN

1/4

SOCIAL

  • LinkedIN Handtherapie Nederrland
  • Youtube Handtherapie Nederland
  • Facebook Handtherapie Nederrland

© Handtherapie Nederland 2020 | Privacy & cookie verklaring

Handtherapie Nederland is een Equipe Zorgbedrijf

logo-equipe-white.png